Den verkliga terrorismen

Jag tror att de flesta som hör ordet ”terrorist” automatiskt får bilden av en svartmuskig, arabisktalande man som med brinnande ögon skriker om Muhammed och spränger sig själv i luften. Det är grovt rasistiskt men samtidigt förklarligt. I media pumpas bilden av den islamistiska extremismen ut, och i TV kan vi ”underhållas” av amerikanska nationalistiska serier där hjälten med breda hakan jagar Al Quaida och andra muslimska dårar. Jag hörde att en företrädare för sverigedemokraterna ropade ut ett ”Äntligen!” på nåt socialt forum när självmordsbombaren i Stockholm visade sig vara muslim.

Men problemet med den här bilden är att den inte visar bilden av den verklige terroristen.

Lars Drake skriver i sin krönika ”Balans i debatten om terrorism” (Fib.se 2011.01.08) om hur terroristen ser ut egentligen, och han gör det genom att redovisa statistiken från EU:s gemensamma polismyndighet Europol samt en studie om terrormotiv från University of Chicago:

Av totalt 294 attentat klassas 237 som separatistiska, dvs. 81 %. De attentat som klassas som islamistiskt var 1, dvs. 0,34 %. Det var inte ett tillfälligt lågt värde år 2009. Det totala antalet attentat i EU-länderna, utom Storbritannien, var 1316 under 2007-9 och det sammanlagda antalet som klassats som islamistiska var 3, dvs. 0,23 %.

3 terrorbrott av 1 316! Det är värt ett utropstecken.

I stället är majoriteten av brott kopplade till politisk separatism och extremism, och en stor del av den mer brutala terrorismen är kopplad till högerextremism. Det är inte oväntat. I högerns konservativa ideologi finns ett moment av våldet som en naturlig lösning, t.ex. genom en stark polis, en stark militär och hårda straff. Mot den bakgrunden är det inte oväntat att Sarah Palin lägger ut en ”dödskarta” över sina politiska meningsmotståndare, med ett hårkors över dem hon helst skulle vilja radera från den politiska kartan, och inte heller att någon hörsammar hennes uppmaning.

Här är den verklige terroristen i vår omvärld. Vore inte det något för media att föra fram?

Hur den falska bilden av terrorismen förgiftar vår syn på omgivningen har jag ett mer nära exempel på. Varje år arrangeras ett FN-rollspel på skolan, och de ansvariga har för året valt temat ”terrorism”. Det är också de som har valt länderna man kan välja, och det geografiska fokuset ligger i Mellanöstern.

Det är ett val där man accepterat det inbillade hotet från islam som sanning. Skulle vi välja områden med verklig terrorism skulle nog Arizona och Alaska komma högre upp på listan.

Uppdatering: det här inlägget skrev jag i januari 2011. Ett halvår senare får jag en bekräftelse jag inte ville ha. Och nu vaknar media ur sin koma…

SR / SR / AB / AB / AB / AB / AB / AB / DN /

Annonser

Om katedervarg

Min blogg är min dagbok, mitt pedagogiska manifest och min flaskpost till dig. Det är ord ropta i vinden.
Det här inlägget postades i En nagel i ögat. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Den verkliga terrorismen

 1. carl skriver:

  Det är ju få bombare som är muslimer, det har ju framförts i media!

 2. Ol Gregg skriver:

  ”Det är grovt rasistiskt ”

  Varför? Islam är ingen ras.

  ”och en stor del av den mer brutala terrorismen är kopplad till högerextremism”

  Inte alls. En försvillande liten del.

  Hade du dessutom läst Europols undersökning, skulle du se att dom är väldigt klara med att separatist-attackerna sällan är ämnade att skada, medans samtliga muslimska terror-attentat var ämnade att orsaka massakrer.

  • katedervarg skriver:

   Nej, islam är ingen ras, men islamofobin är rasistisk eftersom den inte per se riktar sig mot religionen utan mot människor med en speciell hudfärg. Kristna irakier, ortodoxa libaneser och kopter är lika utsatta för påhopp som deras landsmän med en muslimsk tro. Ingen frågar efter trosbekännelsen innan man slår, fysiskt eller verbalt.

   Och inte alls en försvinnande liten del. Ser man exempelvis på terrorismen i USA så är majoriteten kopplade till högerextrema rörelser och individer.

   Att de sällan skulle vara ämnade att skada måste vara dagens skygglapp. Attentatet i Oklahoma City 1995 dödade 168 personer och skadade nästan 700. Men med din logik måste han ha varit islamit? För ”samtliga muslimska” terrorattentat var ju det. Samtliga TRE.

   Det är skada i stor skala, men det går också att se det i de ”mindre” brotten, bögknackare, lasermän och pistolidioter i Malmö. ”Sällan ämnade att skada”… Det är som att säga att den som misshandlar sin hustru egentligen bara vill lära henne rätt och fel…

   Högerextremismen har som ett av sina fundament en tilltro till våldets makt, och den starkes rätt över den svage. Fascismen vilar på den tesen.

 3. Mållgan skriver:

  Hade Peter Mangs som misstänks ha skjutit personer i Malmö kommit från ett annat land, så hade han omedelbart klassats som en terrorist.

 4. michaeleriksson skriver:

  Tja:

  o När jag hör ordet ”terrorist” tänker jag först på Rote Armee Fraktion—vita tyskar.

  o Att ha en bild av en svartmuskig man vore inte rasistiskt. Rasistiskt vore däremot om man skulle se en svartmuskig man och tänka ”terrorist”.

  o Islamofobi (ett ordet som mycket ofta felaktigt används för att peka ut ”islamismfobi” är inte rasistiskt. Det är nämligen Islam, inte (som du hävdar) en viss hudfärg, som ogillas.

  o Slutsatsen att resten av våldet vore höger-våld är felaktigt, då det mycket handlar om vänstervåld (vilket vi kunde se i valkampen nyligen eller i många tyska fall, inklusive, en gång i tiden, RAF).

  o Undersökningarna uteslutar denna stora merparten av alla islamistika och/eller arabiska terrordåd, då dessa huvudsakligen begås i tex Israel och Irak—ofta med araber som offer…

  o Den våldsamma högern har mycket lite med den konservativa högern att göra. Tvärtom handlar det här ofta om grupper som bekvämt defineras som höger för att de har en rasistisk agenda och i övrigt har mycket lite med dem konservativa och resten av högern att göra.

  o Att tillskriva konservativa en våldsam ideologi är ytterst tveksamt, dels för att det i regel är felaktigt, dels med en blick på tex Stalin, Pol Pot, Mao, eller den autonoma rörelsen. Det finns även många som argumenterar att Hitler var mer vänster än höger.

  o Högern är slutligen inte att jämställa med dem konservativa, utan består även av andra grupper. Här är framförallt de nyliberala att nämna—och deras ideologi går i många frågor i en helt annan riktning än de konservativas, inklusive polis och militär.

  • katedervarg skriver:

   Det allra sista kan jag hålla med om. Det finns inte mycket som kopplar samman nyliberalismen med konservatismen, tvärtom står de i mycket i motsatta positioner. Det gör att man kan ställa sig frågan varför de väljer att gå hand i hand när det gäller praktisk politik.

   Jag håller också med om att nyliberaler inte är den mest tänkbara när det gäller att peka ut en terrorist med våldet som vapen. Det betyder dock inte att nyliberalismen varken är en mer verklighetsanpassad ideologi eller en ideologi där terrorn inte kan användas som medel, enbart att den tar sig andra former.

   Vad gäller de övriga punkterna du tar upp är jag mindre benägen att hålla med dig. Om du t ex ser tyska RAF-aktivister när man pratar om terrorism skulle jag vilja säga att du är lite efter din tid. Att de, tillsammans med Röda brigaderna i Italien, använde våld som maktmedel är väl ingen mening att förneka, men det är för tre decennier sedan.

   Det finns vänstergrupperingar som kan kallas verkliga terrorister, men det är sällan de har bedrivit terror i den mening var pratar om idag. Deras våldsaktioner var aldrig urskillningslösa utan alltid riktade mot ett enskilt mål, en individ eller organisation, vilken de ansåg som symbol för ett överhetssamhälle. (Om man nu inte går ett par sekel tillbaka i tiden men då var det mer liberaler som stod för våldet, t.ex. i den franska revolutionen.)

   Högerterrorismen är inte lika medveten eller angelägen om att målet ska vara urskilt. För att förklara varför måste man gå in i den struktur som är själva skelettet i en konservativ högerideologi, dvs. en värdeetisk tro på ordning och reda som ett samhällsideal och en stark statsapparat som sättet att nå dit. Våld, eller hot om våld, blir på så sätt mer accepterat, och den amerikanske republikan som offentligt skjuter ett automatvapen som ett skojigt inslag i sin politiska retorik blir då fullt förståelig.

   Jag håller inte heller med om att islamofobin egentligen är kritik riktad mot islam. De allra flesta som höjer rösten om den muslimska tron vet mycket lite om vad den innebär, och det de vet är ofta skenbilder de fått genom amerikanska TV-serier och en onyanserad nyhetsrapportering. Vad det egentligen är, är en form av xenofobi. Man är rädd för det annorlunda, och eftersom det inte syns utanpå om någon är muslim eller inte så har man endast utseendet att gå på. Ergo: rasism.

 5. michaeleriksson skriver:

  Jag gör här en numrering efter dina paragrafer för att hålla reda på sammanhanget:

  2. Så gott som alla ideologier kan leda till terrorism. Det som varierar är sannolikheten. Just nyliberalismen är en av dem osannolikare då typiskt ett tänkande som baserar på individens självbestämmande och rättigheter ligger till grund, medan terrorism oftast handlar om att tvinga på andra en viss åsikt eller ett visst handlande. Även konservatismen är osannolik, då denna ofta har ett drag av ”ordning och reda”, respekt för samhälliga instutitioner, osv. Marxismen är i kontrast en av dem troligare, då teoribildning i mycket handlar om samhällsomvälvningar och övergångar från ett system till ett annat. (Dessa omvälvningar var även ofta våldsamma i sin natur, även om man som marxist inte nödvändigtvis förespråkar våld.)

  Ideologier är även i sin natur mer eller mindre verklighetsfrämmande—oavsett om till höger eller vänster.

  3. Nu är du lite paradoxal: Å ena sidan är din grundtanke att det vore rasistiskt att föreställa sig islam(isti)sk/arabiska terrorister (vilka dominerar både i praktiken och i nyhetrapporteringen); å andra tycker du att min första association (vita tyskar) är förlegad.

  4./5. Här måste vi skilja på våld i allmänhet och terrorism. Exakt hur det senare ska definieras kan man diskutera, men vi kan nog enas om att inte allt politiskt våld är terrorism i en egentligare mening. Man måste dock observera att mycket stor del av det ”högervåld” som finns är icke-terroristiskt, tex i den formen att några berusade nynazister kastar sten på ”Cengiz Kebab och Pizza”. Här är det även så att vänstervåldet till en större del verkar vara organiserat och riktat mot politiska meningsmotståndare. Även är det så att en hel del av vänstervåldet även eftersträvar en avskräckande (terroriserande) effekt, tex mot SD i valkampen eller RAF.

  Ditt argument just om konservatismen missar (jfr. även ovan) en viktig punkt, nämligen att i den mån våld ses som ett legitimt medel så handlar det om våld från statens sida för att stödja en viss samhällsordning och i regel om ”re-aktivt” våld (polisen skjuter kanske en bankrånare i samband med dennes egna våldsutövning, men går inte runt och skjuter potentiella bankrånare som ännu inte har begått ett brott) och om våld som är begränsat till ett nödvändigt minimum. Terrorismen går åt det motsatta hållet: Individer/grupper vill ändra samhället med aktivt våld—och det gäller ofta att ju dramatiskare och mer omfattande, desto bättre. (Och, igen, vänsterregimer har varit bland dem största syndarna just när det gäller statligt våld.)

  6. Mina erfarenheter är de motsatta. Tom är det så att många av dem största islamkritikerna är väl pålästa (det samma gäller kritiker av kristendomen). I den mån xenofobi spelar in (helt säkert är även denna en faktor) följer det inte automatiskt att denna uppstått genom skillnader i utseende—det kan lika gärna vara skillnader i religion och kultur. Slutligen använder du ordet ”rasism” på ett oegentligt sätt: Varken xenofobi eller ett ogillande av människor med ”fel” hudfärg är automatiskt rasism. (Jfr. http://www.aswedeingermany.de/50LanguageAndWriting/50Racism.html ).

 6. Ping: Sorg | Katedervarg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s